Najważniejsze obowiązki z zakresu bhp związane z dopuszczeniem nowego pracownika do pracy

  • -

Najważniejsze obowiązki z zakresu bhp związane z dopuszczeniem nowego pracownika do pracy

Udało Wam się wreszcie znaleźć , odpowiedniego kandydata do pracy i chcielibyście, żeby Szczepan Nowicjusz,  jak najszybciej zabrał się do roboty  🙂 . Pewnie, zależy Wam też na tym, żeby w związku z  zatrudnieniem  Szczepana nie pojawiły się jakieś problemy, na przykład, podczas ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (a ta, z reguły pojawia się w najmniej spodziewanej chwili… 😉 ) . Aby tak się nie stało, musicie zadbać o kilka rzeczy.

Po pierwsze: Szczepan Nowicjusz – zanim dopuścicie go do pracy – musi Wam dostarczyć, aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. Profilaktyczne badania lekarskie wykonywane są na podstawie skierowania od pracodawcy (Wy mu je wystawiacie) i na koszt pracodawcy (czyli musicie też za nie zapłacić).

Po drugie: trzeba będzie zapewnić (również na Wasz koszt) przeszkolenie wstępne Szczepana w zakresie bhp. Szkolenie to składa się z 2 etapów :

  • Instruktażu ogólnego – powinien zapoznać pracownika m.in.: z przepisami bhp zawarty mi w Kodeksie pracy, w regulaminie pracy (o ile u danego pracodawcy taki regulamin istnieje), z oceną ryzyka zawodowego danego stanowiska pracy, oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Uprawnionym do przeprowadzania instruktażu ogólnego jest pracownik służby bhp lub osoba wykonująca zadania tej służby i pod pewnymi warunkami także pracodawca albo inny pracownik wyznaczony przez niego. Minimalny czas tego szkolenia nie powinien być krótszy niż 135 minut. (3 godziny lekcyjne)
  • Instruktażu stanowiskowego – odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie wykonywał pracę. Ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami występujący mi na tym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Uprawnionym do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego jest pracodawca lub wyznaczone przez niego osoby kierujące pracownikami. Instruktaż stanowiskowy powinien trwać, co najmniej 8 godzin lekcyjnych (360 min.). Jednak dla pracowników administracyjno-biurowych na stanowiskach, na których występują tylko czynniki uciążliwe, a więc nie ma czynników niebezpiecznych lub szkodliwych, skrócono ten czas i ma trwać co najmniej 2 godziny lekcyjne (90 min.).

Pamiętajcie, że to szkolenie musi się odbyć przed dopuszczeniem pracownika do pracy! Nie odkładajcie tego na drugi dzień, czy za tydzień! Nigdy nie macie pewności, czy w czasie pierwszego dnia pracy Stefana nie przydarzy Wam się jakaś kontrola PIP, albo że Stefan nie ulegnie wypadkowi, a wtedy… Będzie mieli mnóstwo problemów, które mogą Was kosztować bardzo dużo zdrowia i pieniędzy, więc naprawdę, nie warto ryzykować!  

Nie dajcie się też naciągnąć firmom, które oferują bardzo tanio, sprzedaż zaświadczeń o odbyciu szkolenia wstępnego BHP bez szkolenia, albo poprzez e-learning. Ten rodzaj szkoleń musi być w formie bezpośredniej!  Warto tu zwrócić uwagę, że czynności mające znaczenie prawne wykonywane przez osoby nieuprawnione nie powodują oczekiwanych skutków prawnych, a więc są nieważne. Natomiast osoby dopuszczające się takich czynów podlegają procedurze przewidzianej w przepisach prawa karnego. Czyli, jeśli kontrola PIP wykaże, albo pracownik poskarży się (czasem przecież tak się zdarza, szczególnie , jak dochodzi do wypadku przy pracy), że szkolenie zostało nieprawidłowo przeprowadzone, to traktowane to jest, jakby tego szkolenia nie było i trzeba się wtedy liczyć z surowymi konsekwencjami.

Po trzecie: musicie się zastanowić, czy na stanowisku pracy, na którym będzie pracował  Szczepan Nowicjusz, nie jest wymagane stosowanie odzieży i obuwia roboczego, oraz środków ochrony indywidualnej, jeśli tak, to musicie – zanim Stefan przystąpi do pracy – te rzeczy mu dostarczyć.

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze w dwóch przypadkach:

  • gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • gdy występują szczególne wymogi technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odzież i obuwie robocze przydzielane są pracownikowi nieodpłatnie i stanowią własność pracodawcy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, pracownik powinien Wam je oddać.

 Wiecie już, jakie obowiązki dotyczące BHP na Was ciążą, przy zatrudnieniu nowego pracownika, warto też wiedzieć, co musicie spełnić z zakresu prawnej ochrony pracy. Informacje te znajdziecie tutaj


Zapraszamy na FB

Kategorie

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« wrz    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031