Zagrożenia psychospołeczne

LogoStresPodstawą świadomej działalności w zakresie ograniczania zagrożeń psychospołecznych związanych z wykonywaną pracą, pozwalającej zastosować najlepsze środki zapobiegawcze,  jest umiejętne przeprowadzenie kompleksowej analizy pracy oraz na jej podstawie sformułowanie odpowiednich wniosków. Największą barierą w zmianie zachowań i przyzwyczajeń pracodawców i pracowników jest niewiedza, niechęć do zmian, brak wiary w sens działań, które należy podjąć, aby poprawić warunki pracy. Problem marginalizowania zagrożeń związanych ze stresem zawodowym dotyczy nie tylko pracodawców, ale ogółu społeczeństwa, niestety, często również specjalistów zajmujących się tematyką BHP.

W związku z powyższym, postanowiłem podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem, jakie zdobyłem w tym obszarze. Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje, będą dla Państwa przydatne i pozwolą Wam lepiej poradzić sobie z tego typu zagrożeniami.