Nasza oferta

995044_682514771764007_247996987_nFirma szkoleniowo-kosnultingowa „DontWorryBHP” zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż., administracji personalnej i prawa pracy, zarządzania stresem i ryzykiem psychospołecznym oraz ochrony środowiska. Dzięki temu, możemy zaoferować kompleksowe przygotowania ludzi do wykonywania swoich obowiązków służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w różnych gałęziach przemysłu i w sposób najbardziej efektywny dla danej organizacji.

Misją Firmy „DontWorryBHP” jest wszechstronna pomoc pracodawcom i pracownikom w sprostaniu wymaganiom,  jakie na nich ciążą w zakresie prawa pracy, w tym przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dostarczanie istotnych informacji i narzędzi służących pogłębianiu wiedzy, podnoszeniu świadomości oraz wymianie informacji i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym naciskiem na zagrożenia psychospołeczne .

Wykształcenie zgodne z kierunkiem działalności i ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w tej tematyce właściciela firmy „DontWorryBHP” oraz współpraca z ekspertami m.in.: z PIP, z WIOŚ, PSP, pozwala zaoferować usługi na najwyższym poziomie merytorycznym.

Oferujemy realne, nie oderwane od rzeczywistości ceny za oferowane przez nas usługi.
Z pewnością są od nas tańsi, tak samo jak znajdzie się wielu droższych. Wypadkowa naszej końcowej oferty to stosunek realnej rynkowej ceny do jakości oferowanych usług.

Na rynku usług BHP działa wiele firm, część z nich nastawiona jest na szybkie „łapanie” Klientów. Firmy te, często nie mają odpowiednich uprawnień i kwalifikacji do oferowanych przez siebie usług, albo też świadczą usługi marnej jakości i w dodatku niezgodnie z przepisami. Poddając się „opiece” takiej firmy Klient bardzo dużo ryzykuje, o czym przekonuje się najczęściej dopiero podczas kontroli PIP, albo w momencie, kiedy zdarzy się wypadek przy pracy…